Jakie są funkcje arkuszy kalkulacyjnych?

Arkusze kalkulacyjne stosowane obecnie w komputerach mają wiele funkcji, które pozwalają zaspokoić wszystkie potrzeby użytkowników podczas przeprowadzania operacji matematycznych, finansowych lub księgowych.

Aby dobrze zrozumieć funkcje arkuszy kalkulacyjnych, musimy zacząć od wyjaśnienia, jakie to narzędzie jest używane w domach, biurach i firmach.

Arkusz kalkulacyjny to dokument, który pozwala manipulować serią danych alfanumerycznych ułożonych w tabeli.

Dane w każdej kolumnie można powiązać z danymi w wierszach przy użyciu natychmiastowych wzorów matematycznych lub finansowych.

Kiedy narodził się pierwszy arkusz kalkulacyjny?

Pierwszy elektroniczny arkusz kalkulacyjny został opracowany w 1972 r. Przez ekonomistę Richarda Mattessicha, chociaż w 1970 r. Próbował już opatentować część podstawowych algorytmów.

Po legalnej walce możliwe było opatentowanie zasady arkusza kalkulacyjnego, co doprowadziło do pojawienia się patentów na oprogramowanie.

Obecny format arkusza kalkulacyjnego w formie tabeli jest przyznawany Danowi Bricklinowi.

Możesz być zainteresowany: Dlaczego arkusze kalkulacyjne są ważne?

Poinformował, że użył tego formatu po tym, jak nauczyciel skasował i przepisał wiele tabel obliczeń, które zapisał na tablicy.

Jego pomysłem było odtworzenie tabeli na komputerze, aby mógł on wykonywać obliczenia i poprawki w czasie rzeczywistym, a jednocześnie łatwiej wprowadzać formuły.

Stamtąd narodził się Visicalc, pierwszy arkusz kalkulacyjny, który dał praktyczne zastosowanie w domach i biurach pierwszym komputerom osobistym.

W arkuszu kalkulacyjnym każde dane są wprowadzane do komórki . Wstawiono także formuły i wartości do wykonania obliczeń.

Z biegiem lat programy arkuszy kalkulacyjnych zwiększały liczbę wbudowanych funkcji .

Obecnie są one wykorzystywane praktycznie we wszystkich działaniach naukowych, edukacyjnych i administracyjnych na świecie.

Jakie są funkcje arkuszy kalkulacyjnych?

Najbardziej zaawansowane programy mogą tworzyć arkusze elektroniczne o szerokości do 16 000 kolumn i długości 1 miliona wierszy.

Kilka podtabeli może wprowadzić ten sam arkusz z odpowiednimi funkcjami, powiązanymi ze sobą lub z tabelami znajdującymi się na tym samym komputerze lub zewnętrznej bazie danych.

Zasadniczo wszystkie arkusze kalkulacyjne opierają się na czterech podstawowych operacjach arytmetycznych : dodawaniu, odejmowaniu, dzieleniu i mnożeniu.

Jednocześnie obejmują one określone funkcje bazy danych, funkcje matematyczne, funkcje matematyczne i trygonometryczne oraz funkcje statystyczne.

Mają także funkcje wyszukiwania i odwołań, funkcje informacyjne i funkcje logiczne, a także funkcje formatowania tekstu i łączenia ze stronami lub bazami w Internecie.

10 najczęściej używanych funkcji w arkuszu kalkulacyjnym Excel

W programie Microsoft Excel, najczęściej używanym arkuszu kalkulacyjnym w biurach i domach, 10 funkcji, z których najczęściej korzystają użytkownicy, to:

 • SUMA Służy do sumowania wartości kilku komórek.
 • TAK Ta funkcja generuje wartość, jeśli jeden warunek jest spełniony, a inna wartość, jeśli jest fałszywy.
 • SZUKAJ Służy do znajdowania wartości w wierszu lub kolumnie.
 • CONSULTAV . Umożliwia lokalizowanie elementów w tabeli lub zakresie według wierszy, takich jak sekwencja numerów telefonicznych rozpoczynających się od określonego sufiksu.
 • MECZ Służy do wyszukiwania elementu w zakresie komórek i zwracania względnej pozycji elementu w tym zakresie.
 • WYBIERZ Służy do wyboru jednej z 254 możliwych wartości z zakresu argumentu indeksu.
 • DATA Zwraca kolejny numer seryjny reprezentujący daną datę.
 • SIFECHA . Oblicz liczbę dni, miesięcy lub lat między dwiema datami.
 • DNI Ta funkcja wskazuje liczbę dni między dwiema datami.
 • ZNAJDŹ - ZNAJDŹ Te funkcje umieszczają ciąg tekstowy w drugim ciągu.
 • INDEKS Ta funkcja określa wartość lub odwołanie do wartości z tabeli lub zakresu.

Jak zintegrowane są arkusze kalkulacyjne i bazy danych?

Funkcje zarządzania bazami danych pozwalają arkuszom kalkulacyjnym stosować kryteria porządkowania danych z grupy komórek w oparciu o „większe do mniejszego” „równe” lub „mniejsze do większego”.

Może to być zarówno numerycznie, jak i alfabetycznie, przy czym można zastosować kolejność rosnącą lub malejącą.

Mogą również nawiązywać ze sobą bazy danych i z łatwością stosować formuły między wartościami.

Funkcje statystyczne w arkuszu kalkulacyjnym

Zawierają również funkcje analizy statystycznej, które pozwalają im obliczać sumy, różnice i średnie z zakresu liczb na podstawie wszystkich typów zmiennych.

Obejmuje to tworzenie i analizę wartości statystycznych, takich jak obliczanie błędu standardowego średnich i przedziałów percentyla.

Pozwalają również na tworzenie wykresów statystycznych ilustrujących zmienność danych i ich wzajemne zależności. Te wykresy mogą nawet powstać z kilku tabel jednocześnie.

Arkusze kalkulacyjne i zarządzanie zmiennymi

W arytmetyce bardzo ważne jest zarządzanie wartościami stałymi i zmiennymi, z których pierwszą są dane, które pozostają stałe, a drugą zmienną w zależności od innych warunków.

Arkusze kalkulacyjne obsługują wartości stałe bezpośrednio, a jednocześnie manipulują zmiennymi wyrażonymi jako dane zawarte w komórkach.

Względne i bezwzględne odniesienia w arkuszach kalkulacyjnych

Ta funkcja pozwala powiązać wartość zawartą w komórce z danymi zawartymi w grupie komórek w tej samej tabeli.

Przykładem jest związek między komórką „ceny” a komórkami zgłaszającymi „ilość produktów”, która daje wynik w innej grupie komórek zwanej „kwotą do zapłaty”.

Arkusze kalkulacyjne pozwalają powiązać jedną komórkę z innymi lub, jeśli to konieczne, ustawić wartość dla wszystkich jako wartość bezwzględną.

Funkcje typograficzne w arkuszach kalkulacyjnych

Wreszcie, powszechnie stosowaną funkcją, którą zawierają arkusze kalkulacyjne, jest format komórek, wierszy i kolumn.

Ta funkcja pozwala na rozwijanie, miksowanie, wstawianie i usuwanie, co jest bardzo przydatne, gdy używa się tekstu i długich równań .

Przeczytaj: Rodzaje programów arkuszy kalkulacyjnych

Wiele elektronicznych programów do obsługi arkuszy kalkulacyjnych jest częścią pakietów automatyki biurowej, które również zawierają edytory tekstu.

Z tego powodu arkusze kalkulacyjne mają funkcje typograficzne i mogą stosować atrybuty do tekstu i liczb, takie jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie, indeks oraz indeks górny i czcionki.

Możesz także edytować rozmiar i kolor czcionek, wyśrodkować lub wyrównać informacje w komórkach oraz sformatować nagłówki wierszy i kolumn oraz tytuły tabel.

W ten sposób możesz tworzyć tabele nie tylko bardzo złożone, ale także atrakcyjne dla oka, do późniejszego drukowania i prezentacji w formie fizycznej.

Ciekawe Artykuły