Jak zrobić wykres słupkowy, aby pokazać wartości procentowe

Krok 1

Zbierz dane. Przed utworzeniem wykresu słupkowego musisz zebrać wartości procentowe, które chcesz porównać na wykresie. Uporządkuj wartości procentowe na wykresie i porównaj je z innymi danymi. Pomoże to w procesie kreślenia.

Krok 2

Zdefiniuj oś „X” i „Y” dla wykresu. Oś „Y” rozciąga się pionowo na drugą stronę wykresu i pokazuje wartości procentowe. Oś „X” będzie się składać z osób, grup lub pomysłów, które chcesz reprezentować procentowo. Oś „X” będzie rozciągać się poziomo wzdłuż dolnej części wykresu.

Krok 3

Narysuj skalę dla wykresu słupkowego. Przydatne może być narysowanie osi „Y” z procentami ze wzrostem o pięć procent.

Krok 4

Wprowadź dane. Narysuj pasek zgodnie z odpowiednim procentem dla osi „Y”. Musisz mieć wiele słupków o różnych wartościach procentowych na osi „Y”.

Ciekawe Artykuły