Jak zrobić symbol nieskończoności za pomocą klawiatury

Windows

Krok 1

Przytrzymaj klawisz „Alt” na klawiaturze. Jeśli masz laptopa ze specjalnym klawiszem, który należy nacisnąć, aby przekonwertować niektóre klawisze na klawiaturze numerycznej, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz.

Krok 2

Wprowadź cyfry 2, 3 i 6 na klawiaturze numerycznej.

Krok 3

Zwolnij klawisz „Alt”. Symbol nieskończoności powinien pojawić się w miejscu kursora.

Mac

Krok 1

Otwórz dowolny program, który umożliwia wprowadzanie tekstu.

Krok 2

Naciśnij jednocześnie klawisze „Opcja” i „5” na klawiaturze.

Krok 3

Zwolnij oba klucze. Symbol nieskończoności powinien pojawić się w miejscu kursora.

Ciekawe Artykuły