Jak zrobić coś odważnego i podkreślonego w LaTeX

Instrukcje

Krok 1

Utwórz plik LaTeX zawierający tekst, który chcesz pogrubić i podkreślić. Na przykład wyrażenie „Witaj, świecie” zostanie użyte do wskazania prawidłowej techniki.

Krok 2

Umieść tekst w nawiasach poprzedzonych słowem „podkreśl” i odwrotnym ukośnikiem. Na przykład, aby podkreślić „Witaj, świecie”, musisz napisać \ podkreśl {Witaj świecie}.

Krok 3

Napisz otwarty nawias, a następnie odwrotny ukośnik, a następnie litery „b” i „F”, bez spacji. Następnie zrób spację i wpisz wyrażenie \ podkreślenie {Hello World}, a następnie nawias zamykający. Na przykład {\ bf \ podkreślenie {Hello World}}. Dzięki temu twój tekst będzie pogrubiony i podkreślony.

Ciekawe Artykuły