Jak zmienić „tylko do odczytu” napędu USB

Krok 1

Zaloguj się do systemu Windows przy użyciu konta administratora.

Krok 2

Podłącz napęd USB do komputera.

Krok 3

Kliknij dwukrotnie „Komputer” na pulpicie. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk USB i wybierz „Właściwości”.

Krok 4

Otwórz kartę „Bezpieczeństwo” i kliknij „Edytuj”.

Krok 5

Wybierz użytkowników, którzy mają mieć dostęp do zapisu lub wybierz „Wszyscy”. Ustaw wszystkie uprawnienia na „Zezwól”. Umożliwi to wybranym użytkownikom przeglądanie i edycję zawartości dysku.

Krok 6

Kliknij „Zastosuj”, a następnie „OK”.

Ciekawe Artykuły