Jak zmienić tekst na kursywę w programie Word

Krok 1

Otwórz Microsoft Word i kliknij „Plik”. Kliknij „Otwórz”, aby wybrać już zapisany plik, lub „Nowy”, aby utworzyć nowy plik Word. Napisz swój tekst na otwartej przestrzeni.

Krok 2

Kliknij „Wstaw”, „Wskaż na obraz”, a następnie wybierz „WordArt”.

Krok 3

Kliknij dwukrotnie preferowany styl w polu galerii WordArt. Wpisz tekst, a następnie wybierz preferowaną czcionkę i rozmiar czcionki w oknie dialogowym „Edytuj tekst WordArt”. Kliknij „OK” po dokonaniu żądanych zmian.

Krok 4

Kliknij „WordArt Shape” na pasku narzędzi WordArt, aby wybrać kursywę dla tekstu.

Ciekawe Artykuły