Jak zdobyć Powerpoint do czytania GIF-a

Krok 1

Otwórz nową prezentację lub istniejącą w Microsoft PowerPoint.

Krok 2

Umieść kursor w polu tekstowym, w którym ma się pojawiać GIF. Aby dodać nowe pole tekstowe, wybierz „Wstaw” i „Pole tekstowe”.

Krok 3

Kliknij „Wstaw”, „Obraz” i „Z pliku”, aby otworzyć okno dialogowe „Wstaw obraz”.

Krok 4

Zmień „Pliki typu” na „Graphics Interchange Format ( .gif; .gfa)” lub „Wszystkie obrazy”, a następnie przejdź do folderu, w którym znajduje się plik GIF.

Krok 5

Kliknij dwukrotnie plik GIF, aby załadować go do programu Microsoft PowerPoint.

Krok 6

Zapisz plik PowerPoint, wybierając „Plik” i „Zapisz”. Nazwij plik i zachowaj domyślne rozszerzenie pliku (PPT), a następnie naciśnij „Zapisz”.

Ciekawe Artykuły