Jak zastosować wcięcie lub wcięcie w Microsoft Word

Krok 1

Uruchom program Microsoft Word i otwórz plik kopii, który chcesz dostosować. Przewiń do pierwszej sekcji, aby wprowadzić zmiany.

Krok 2

Umieść kursor po lewej stronie pierwszego znaku w sekcji, w której chcesz dodać wcięcie. Naciśnij klawisz Tab tylko raz. Pierwszy wiersz będzie się przesuwał nad tabelą lub łącznikiem, który domyślnie ma 1/2 cala (1, 3 cm). Kontynuuj naciskanie, aby zastosować więcej wcięć.

Krok 3

Umieść kursor na lewo od innej sekcji. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Akapit” z menu kontekstowego, które się pojawi.

Krok 4

Wyświetl menu w sekcji Specjalne i wybierz „Francuska sangria”. Program Word automatycznie dostosowuje wcięcie francuskie o pół cala. Aby to zmienić, kliknij pole „w” w górę lub w dół.

Krok 5

Kliknij „Akceptuj”, aby ustawić wcięcie francuskie.

Krok 6

Ustaw kursor w dowolnym miejscu bloku tekstu, aby zastosować wcięcie. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Akapit”. Następnie nad polem „lewy” lub „prawy”, w zależności od preferencji, w sekcji „wcięcie”, aby dodać wcięcie do całej kopii.

Ciekawe Artykuły