Jak zaprojektować sieć

Krok 1

Zacznij od najgęstszego obszaru twojej sieci. Może to być centralna część twojego głównego biura

Krok 2

Dodaj koncentrator sieciowy do schematu blokowego, aby wskazać punkt środkowy tego gęstego obszaru sieci.

Krok 3

Dodaj szacowane komputery do tego koncentratora. Jeśli masz więcej niż 10 lub 15 komputerów, może być konieczne dodanie prostego pola dla bloku, na przykład 10 komputerów. Dzięki temu Twój wykres będzie wizualnie prosty.

Krok 4

Podłącz komputery do koncentratora za pomocą narzędzia linii w oprogramowaniu schematu blokowego.

Krok 5

Utwórz inne strefy sieciowe wokół własnego koncentratora lub przełącznika, korzystając z tych samych formularzy i narzędzi schematu blokowego.

Krok 6

Podłącz koncentratory lub przełącz na rysunkach za pomocą złączy reprezentujących okablowanie przesyłające dane między dwiema sieciami.

Krok 7

Dodaj punkt dostępu do Internetu na swoim rysunku za pomocą łączników linii wskazujących koncentrator lub przełącznik, do którego chcesz podłączyć punkt dostępu. Dokładny sposób na narysowanie tego i sposób połączenia zależy od typu punktu dostępu. W większości przypadków możesz po prostu dołączyć punkt dostępu do głównego węzła sieciowego.

Ciekawe Artykuły