Jak zaprogramować uniwersalny pilot Samsung

Krok 1

Włącz telewizor

Krok 2

Naciskaj przycisk „Wyszukaj kod”, aż zaświeci się kontrolka, a następnie zwolnij przycisk.

Krok 3

Naciśnij przycisk „TV”. Po naciśnięciu i zwolnieniu przycisku TV na pilocie lampka powinna błysnąć raz, a następnie pozostać włączona.

Krok 4

Wpisz trzycyfrowy kod. Kodem pilota Samsung będzie 04, 005, 006, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 09, 027, 036, 037, 077, 082, 104, 105, 106, 171, 172, 196, 201 lub 204. Lampka kontrolna zgaśnie, jeśli kod zostanie wprowadzony poprawnie. Jeśli lampka miga szybko, do sterownika został wpisany nieprawidłowy kod. Wróć do kroku 2 i powtórz.

Krok 5

Skieruj pilota na telewizor i naciśnij przycisk „On-Off”. Jeśli telewizor się wyłączy, użyto prawidłowego kodu. Jeśli nic się nie stanie, wprowadź nowy kod.

Ciekawe Artykuły