Jak zapisać muzykę w pamięci USB

Włóż pendrive do nieużywanego portu USB komputera. Niektóre mają ochronną nasadkę lub nasadkę, którą należy usunąć przed włożeniem do portu.

Poczekaj, aż system operacyjny zainstaluje odpowiednie sterowniki dla pamięci USB, jeśli jest używana po raz pierwszy. W systemie Windows 7 proces instalacji powinien zostać zakończony automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ręcznie zainstalować sterowniki.

Otwórz folder na dysku twardym zawierający pliki, które chcesz skopiować do pamięci USB. Wybierz pliki, które Cię interesują za pomocą myszy, lub naciśnij „Ctrl + E”, aby wybrać wszystkie pliki w folderze.

Otwórz pamięć USB, klikając menu „Start”, wybierając „Mój komputer” i klikając odpowiadającą mu literę napędu.

Naciśnij „Ctrl + V”, aby skopiować pliki na pendrive lub kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz „Wklej” z menu kontekstowego.

Ciekawe Artykuły