Jak zainstalować formant ActiveX wymagany do wyświetlenia strony internetowej

Krok 1

Kliknij przycisk „Start” systemu Windows i „Panel sterowania”. Kliknij dwukrotnie „Opcje internetowe”, aby otworzyć konsolę.

Krok 2

Naciśnij zakładkę „Bezpieczeństwo” i kliknij ikonę „Internet” w obszarze okna, jeśli nie jest ona domyślnie wybrana automatycznie.

Krok 3

Kliknij przycisk „Poziom niestandardowy”, aby otworzyć okno ustawień zabezpieczeń. Przewiń w dół i naciśnij przycisk radiowy „Alert” obok „Pobierz podpisane formanty ActiveX”. Wybierz przycisk „Włącz” obok „Uruchom formanty ActiveX i wtyczki”.

Krok 4

Kliknij „OK”, aby zapisać zmiany i ponownie „OK”, aby zamknąć konsolę „Właściwości Internetu”. Ten krok ostrzega o konieczności pobrania formantów ActiveX do uruchamiania niektórych witryn internetowych.

Krok 5

Zamknij i uruchom ponownie przeglądarkę internetową. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek „Ta witryna może wymagać następującego formantu ActiveX”, który pokazuje witrynę, w której chcesz uruchomić formant. Naciśnij „Zainstaluj formant ActiveX” w menu rozwijanym. Sterowanie zostanie zainstalowane automatycznie.

Ciekawe Artykuły