Jak wysłać pełny folder e-mailem

Krok 1

Znajdź folder zawierający informacje, które chcesz wysłać.

Krok 2

Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Wyślij do skompresowanego pliku” z menu, które zostanie otwarte. Pojawi się nowa ikona z tym samym tytułem, co oryginalny folder w postaci pliku ZIP.

Krok 3

Przejdź do aplikacji lub konta e-mail i utwórz nową wiadomość. Kliknij przycisk „Dołącz” i poszukaj nowego pliku Zip. Plik ZIP musi znajdować się w tej samej lokalizacji co oryginalny folder. Wybierz plik, aby dołączyć go do wiadomości e-mail.

Krok 4

Sprawdź, czy plik jest dołączony do wiadomości e-mail. Zakończ pisanie listu i wyślij go do odbiorcy. Cały folder został wysłany.

Ciekawe Artykuły