Jak wyregulować głośność głośnika za pomocą klawiatury komputera

Krok 1

Znajdź klawisze funkcyjne głośności. Klawisze znajdują się u góry klawiatury. Znajdziesz klucze do wyciszenia, zwiększenia i zmniejszenia głośności. Rzeczywista lokalizacja różni się w zależności od producenta, jednak klawisze głośności zwykle znajdują się między „F3” i „F9”.

Krok 2

Znajdź klawisz zmiany funkcji. Klawisz zmiany funkcji jest oznaczony literami „Fn” i działa jak klawisz Shift, aby wywołać użycie numerowanych klawiszy funkcyjnych. Jeśli używasz klawiatury w stylu pulpitu, możesz nie mieć klawisza „Fn”. Jeśli nie, przejdź do następnego kroku.

Krok 3

Dostosuj głośność głośnika. Przytrzymaj klawisz „Fn” i naciśnij klawisz funkcyjny odpowiadający żądanej czynności. Na przykład, jeśli „F9” zwiększa głośność, przytrzymaj klawisz „Fn” i naciskaj klawisz „F9”, aż głośność osiągnie zadowalający poziom.

Ciekawe Artykuły