Jak wstawić animowany GIF do prezentacji PowerPoint

Krok 1

Uruchom program PowerPoint, otwórz prezentację, którą chcesz edytować, i przejdź do slajdu prezentacji, w którym chcesz dodać plik GIF.

Krok 2

Wybierz zakładkę „Wstaw”, wybierz strzałkę pod „Wideo” i wybierz opcję „Z pliku” w podmenu.

Krok 3

Wybierz animowany plik GIF, który chcesz dodać do prezentacji PowerPoint.

Krok 4

Kliknij przycisk „Tak” lub „Nie” w oknie dialogowym z pytaniem, czy chcesz, aby plik GIF był odtwarzany automatycznie po wyświetleniu wybranego slajdu. Jeśli nie wybierzesz tej opcji, plik GIF rozpocznie odtwarzanie po kliknięciu.

Ciekawe Artykuły