Jak wstawiać rekordy w MySQL

Krok 1

Uzyskaj dostęp do bazy danych MySQL. Uzyskaj dostęp do narzędzia SQL.

Krok 2

Napisz i wykonaj to zapytanie:

INSERT INTO WARTOŚCI pracowników (1, „Jim”, „2012-01-12”);

To zapytanie wstawia nowy rekord do tabeli. (W tym przykładzie założono, że przykładowa tabela pracowników zawiera pola identyfikujące pracownika, ich nazwisko i datę zatrudnienia).

Krok 3

Napisz i wykonaj to zapytanie:

INSERT INTO pracowników (identyfikator, imię i nazwisko, data_pożyczenia) WARTOŚCI (2, „Mary”, „2012-01-12”);

Ta instrukcja INSERT działa podobnie jak pierwsza. Jednak w tym zapytaniu musisz określić, które pola mają być zgodne. Nie jest to konieczne, szczególnie jeśli zamierzasz wstawić informacje w każdym polu tabeli.

Krok 4

Napisz i wykonaj to zapytanie:

INSERT INTO pracowników (identyfikator, nazwisko) WARTOŚCI (3, „Thomas”);

Ta informacja wstawia tylko określone pola w wyszukiwaniu, w tym przypadku pola nazwy i identyfikatora. Pole rent_date jest puste. Jeśli tabela używa wartości domyślnych, wartość domyślna zostanie zastosowana w tym rejestrze.

Ciekawe Artykuły