Jak wprowadzić konfigurację modemu kablowego Arris

Krok 1

Włącz modem kablowy Arris, jeśli jest wyłączony.

Krok 2

Otwórz przeglądarkę internetową komputera.

Krok 3

Wpisz „192.168.100.1” w polu adresu URL przeglądarki.

Krok 4

Naciśnij klawisz „Enter” lub „Return” na komputerze. Strona diagnostyczna Arris otworzy się w przeglądarce internetowej komputera.

Krok 5

Kliknij łącza, aby zobaczyć zabezpieczenia, status modemu i informacje o modemie kablowym Arris.

Krok 6

Kliknij „X” w prawym górnym rogu strony diagnostycznej Arris, aby zamknąć okno przeglądarki.

Ciekawe Artykuły