Jak włączyć specjalne uprawnienia dostępu do folderów z danymi programu

Jak przejść do folderu „Program data” w systemie Windows 7

Krok 1

Otwórz menu „Start”. Wpisz „explorer” w polu „Search” i naciśnij „Enter”, aby uruchomić Eksploratora Windows.

Krok 2

Kliknij „Zespół” w lewym panelu okna.

Krok 3

Kliknij dwukrotnie dysk „Dysk lokalny (C :)” w prawym okienku okna. Następnie kliknij dwukrotnie folder „Użytkownicy” i ponownie kliknij dwukrotnie folder z odpowiednią nazwą użytkownika.

Krok 4

Otwórz menu rozwijane „Organizuj” i wybierz „Opcje folderów i wyszukiwania”, aby otworzyć okno dialogowe „Opcje folderów”.

Krok 5

Przejdź do zakładki „Widok”. Wybierz „Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski”. Kliknij „Zastosuj”, a następnie „OK”.

Jak przejść do folderu „Program data” w systemie Windows XP

Krok 1

Otwórz menu „Start”. Wybierz „Uruchom”. Wpisz „Explorer” w polu i kliknij „OK”, aby uruchomić Eksploratora Windows.

Krok 2

Kliknij „Mój komputer” w lewym panelu okna.

Krok 3

Kliknij dwukrotnie dysk „Dysk lokalny (C :)” w prawym okienku okna. Następnie kliknij dwukrotnie folder „Dokumenty i ustawienia” i kliknij dwukrotnie folder z odpowiednią nazwą użytkownika.

Krok 4

Otwórz menu „Narzędzia” i wybierz „Opcje folderów”, aby otworzyć okno dialogowe „Opcje folderów”.

Krok 5

Przejdź do zakładki „Widok”. Wybierz „Pokaż ukryte pliki i foldery”. Kliknij „Zastosuj”, a następnie „OK”.

Włącz uprawnienia specjalne

Krok 1

Kliknij prawym przyciskiem myszy folder „AppData” (Windows 7) lub „Program Data” (Windows XP) i wybierz „Właściwości” z menu kontekstowego.

Krok 2

Przejdź do zakładki „Bezpieczeństwo”. Kliknij „Zaawansowane” i przejdź do zakładki „Uprawnienia”.

Krok 3

Kliknij konto użytkownika, dla którego chcesz ustawić specjalne uprawnienia. Kliknij „Edytuj”.

Krok 4

Umieść znacznik wyboru obok „Zezwól” dla każdej opcji specjalnego uprawnienia, które chcesz włączyć dla wybranego użytkownika.

Krok 5

Kliknij „Akceptuj”, aby zapisać nowe ustawienia i jeszcze dwa razy wybierz „Akceptuj”, aby zamknąć każde z otwartych okien dialogowych.

Ciekawe Artykuły