Jak włączyć Direct3D

Krok 1

Uruchom narzędzie diagnostyczne DirectX Aby to zrobić, kliknij przycisk „Start” systemu Windows, a następnie „Uruchom” (dla użytkowników systemu Windows XP) lub „Rozpocznij wyszukiwanie” (dla użytkowników systemu Windows Vista).

Krok 2

Wpisz „dxdiag” bez cudzysłowów i naciśnij „Enter”. Wprowadź hasło administratora i kliknij „Akceptuj”, jeśli zostanie wyświetlony monit.

Krok 3

Kliknij zakładkę „Wyświetl” w narzędziu diagnostycznym DirectX. Upewnij się, że Direct3D jest włączony w „Funkcjach DirectX”. Jeśli Direct3D nie jest włączony, kliknij przycisk „Włącz”, aby go aktywować.

Krok 4

Kliknij „Zapisz wszystkie informacje” i „Wyjdź”, aby zamknąć narzędzie diagnostyczne DirectX.

Ciekawe Artykuły