Jak uzyskać średni symbol w dokumencie słownym

Używanie słowa Microsoft

Krok 1

Otwórz Microsoft Word, a następnie otwórz dokument, w którym chcesz wstawić symbol.

Krok 2

Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić symbol.

Krok 3

Przejdź do zakładki Wstaw, a następnie kliknij „Równanie”.

Krok 4

Kliknij „akcent” strzałki w dół w projekcie równania, a następnie wybierz „Pasek”.

Krok 5

Kliknij poniżej symbolu paska, a następnie wpisz „x”.

Krok 6

Aby wstawić pasek X jako symbol korzystający z Autokorekty, zaznacz ten symbol. Na karcie Plik wybierz „Opcje”.

Krok 7

Z listy opcji korekcji wybierz przycisk „Opcje autokorekty”. Na karcie Autokorekta wpisz tekst, który ma zostać automatycznie zastąpiony symbolem X-bar w polu „Zamień”. Kliknij „Dodaj”, a następnie „OK”.

Ciekawe Artykuły