Jak utworzyć papier liniowy za pomocą Microsoft Word

Krok 1

Otwórz Microsoft Word Kliknij kartę „Plik” w lewym górnym rogu. Opcje pojawią się poniżej tej zakładki.

Krok 2

Kliknij „Nowy”. Opcje nowego dokumentu pojawią się na środku okna.

Krok 3

Kliknij ikonę „Papier firmowy i specjalne rzeczy” u dołu okna.

Krok 4

Kliknij folder „Papier liniowy i siatkowy”. Pojawi się miniatura każdego szablonu linii lub siatki.

Krok 5

Kliknij dwukrotnie żądaną opcję papieru linii. Nowy dokument zostanie otwarty z szablonem.

Ciekawe Artykuły