Jak usunąć pustą stronę w programie Word

Użyj narzędzia Pokaż / Ukryj znaki specjalne

Przewiń w dół strony, która znajduje się przed stroną, którą chcesz usunąć.

Kliknij ostatni wiersz strony po całym tekście.

Naciśnij kilkakrotnie klawisz „usuń” na klawiaturze, aż strona zniknie.

Kliknij narzędzie „Pokaż / ukryj znaki specjalne”, które pokaże podziały akapitów. Znajdź to narzędzie w programie Word 2007 w sekcji „Akapit” na karcie „Start”. W programie Word 2003 narzędzie znajduje się na pasku narzędzi „Standard”.

Podświetl wszystkie symbole akapitów na pustej stronie.

Naciśnij klawisz „usuń”, a strona powinna zniknąć.

Ciekawe Artykuły