Jak usunąć hasła z plików RAR

Krok 1

Otwórz oprogramowanie WinRAR i kliknij prawym przyciskiem myszy plik z hasłem, które chcesz usunąć. Wybierz „Wyodrębnij pliki” z listy opcji.

Krok 2

Wprowadź hasło do pliku RAR w oknie, które się pojawi, a następnie kliknij „OK”.

Krok 3

Wybierz przycisk „Akceptuj” w następnym oknie, które się wyświetli. Spowoduje to wyodrębnienie zawartości plików w folderze, w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik RAR.

Krok 4

Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy folder i wybierz „Dodaj do pliku”. Poinformuje to WinRAR, że chcesz pobrać pliki z folderu i umieścić je w nowym pliku RAR.

Krok 5

Wybierz opcję „Zaakceptuj” w oknie, które się pojawi. Pliki w pliku zostaną dodane do pliku RAR. Gdy program zakończy tworzenie pliku, możesz uzyskać do niego dostęp bez ochrony hasłem.

Ciekawe Artykuły