Jak usunąć duże spacje między akapitami w tekście sformatowanym w programie Microsoft Word

Krok 1

Otwórz plik Microsoft Word, w którym chcesz usunąć dużą przestrzeń. Naciśnij klawisze „Ctrl”, „Shift” i „8” na klawiaturze, aby wyświetlić znaczniki formatowania. Jeśli znak akapitu (który wygląda jak „P” do tyłu) pojawi się w przestrzeni między akapitami, kliknij go. Następnie naciśnij „Usuń” na klawiaturze.

Krok 2

Naciśnij ponownie klawisze „Ctrl”, „Shift” i „8” po usunięciu wszystkich znaków akapitu, aby ukryć znaki formatowania.

Krok 3

Kliknij na początku irytującego akapitu, jeśli nadal występują między nimi duże spacje, przeciągnij kursor na koniec, a następnie zwolnij.

Krok 4

Kliknij kartę „Układ strony”.

Krok 5

Kliknij strzałkę w dół po prawej stronie pola „Poprzedni” w grupie akapitów. Kontynuuj klikanie strzałki, aż pole pokaże małą liczbę, jeśli chcesz mniejszych spacji w akapitach, lub dopóki nie powie „0 punktów”, jeśli nie chcesz spacji.

Krok 6

Kliknij strzałkę w dół z boku pola „Wstecz” w grupie akapitów, aż wyświetli się liczba lub zero.

Ciekawe Artykuły