Jak tworzyć wykładniki na klawiaturze komputera

Microsoft Word (Windows)

Krok 1

Naciśnij „Ctrl”, „Shift” i „=” na klawiaturze, aby włączyć tryb indeksu górnego.

Krok 2

Napisz wykładnik potęgi.

Krok 3

Naciśnij „Ctrl”, „Shift” i „=”, aby wyłączyć tryb indeksu górnego.

Strony (Macintosh)

Krok 1

Naciśnij „Control”, „Command” i „+” na klawiaturze, aby włączyć tryb indeksu górnego.

Krok 2

Napisz wykładnik potęgi.

Krok 3

Naciśnij „Control”, „Command” i „+” na klawiaturze, aby wyłączyć tryb indeksu górnego.

Open Office (Linux)

Krok 1

Naciśnij „Ctrl”, „Shift” i „P” na klawiaturze, aby włączyć tryb indeksu górnego.

Krok 2

Napisz wykładnik potęgi.

Krok 3

Naciśnij „Ctrl”, „Shift” i „P” na klawiaturze, aby wyłączyć tryb indeksu górnego.

Metoda sortowania

Krok 1

Wprowadź numer bazowy.

Krok 2

Naciśnij „Shift” i „6”, aby wpisać symbol sortowania.

Krok 3

Napisz wykładnik potęgi.

Ciekawe Artykuły