Jak tworzyć tagi za pomocą Microsoft Word i Excel

Wprowadź dane w Excelu

Otwórz pusty dokument w programie Microsoft Excel.

Utwórz nagłówki kolumn. W pierwszym wierszu (Wiersz 1) wpisz nagłówki kolumn danych. Na przykład, jeśli zamierzasz utworzyć etykiety pocztowe, tytuły mogą być „Imię”, „Adres”, „Miasto”, „Stan” i „Kod pocztowy”. Każdy musi znajdować się w osobnej kolumnie. Korzystając z tego przykładu, kolumna 1A to „Nazwa”, kolumna 1B to „Adres”, kolumna 1C to „Miasto” i tak dalej.

Wpisz swoje informacje Po utworzeniu nagłówków kolumn możesz wprowadzić dane, zaczynając od wiersza 2. Użyj tyle wierszy, ile potrzeba dla danych.

Zapisz dane i zamknij dokument.

Utwórz tagi w programie Word

Otwórz pusty dokument w programie Microsoft Word.

Kliknij kartę „Korespondencja”, a następnie „Etykiety”.

Wybierz typ etykiety, którą chcesz utworzyć. Po kliknięciu „Tagi” pojawi się okno dialogowe. Kliknij „Opcje” i wybierz etykietę, której chcesz użyć. Na przykład, jeśli kupiłeś etykiety pocztowe Avery 5260 w lokalnym biurze zaopatrzenia w komputery, tutaj możesz wybrać tę etykietę. Pod tytułem „Znak etykiety” musisz wybrać „Avery US letter”. Następnie dla „Numer produktu” należy wybrać „5260”. Po zakończeniu kliknij „Akceptuj”, a następnie „Nowy dokument”. Pojawi się nowy dokument o rozmiarze wybranych etykiet.

Wybierz dane do zaimportowania. W sekcji „Korespondencja” kliknij „Wybierz odbiorców”, a następnie „Użyj istniejącej listy”. Uzyskaj dostęp do plików, aby wybrać tytuł utworzonego dokumentu Excel. Kliknij „Otwórz”, a pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz wybrać „arkusz”. O ile nie użyłeś więcej niż jednego arkusza w dokumencie Excel, możesz po prostu wybrać „Arkusz 1”. Kliknij „Akceptuj”. Po kliknięciu przycisku OK może się wydawać, że nic się nie wydarzyło, ale dane zostały już wybrane.

Kliknij „Wstaw pole korespondencji seryjnej”. To miejsce, w którym umieścisz utworzone nagłówki kolumn. Korzystając z powyższego przykładu, kliknij nagłówki, takie jak „Nazwa”, „Adres” i tak dalej. Pamiętaj, że wstawiając te nagłówki, musisz umieścić je w dokładnie taki sam sposób, w jaki mają się pojawiać. W przypadku etykiety pocztowej możesz najpierw wstawić nagłówek „Nazwa”, a następnie kliknąć „Enter”. W następnym wierszu wstawisz nagłówek „Adres”, a następnie kliknij „Enter”. W następnym wierszu należy wstawić „Miasto” i dodać przecinek oraz spację przed wstawieniem „Państwa”. Tak powinna wyglądać typowa etykieta pocztowa: „Nazwa” „Ulica” „Miasto”, „Stan” „Kod pocztowy”.

Kliknij „Aktualizuj tagi”. Nagłówki pojawią się na każdej etykiecie w dokumencie.

Kliknij „Podgląd wyników”. Następnie możesz wizualizować wygląd etykiet po zaimportowaniu danych. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, kliknij ponownie „Podgląd wyników” i możesz wrócić i wprowadzić niezbędne zmiany.

Połączenie kończy się. Po zakończeniu edycji etykiet kliknij „Zakończ i scal” i wybierz „Edytuj poszczególne dokumenty”. Pojawi się okno dialogowe. Wybierz „Wszystkie”, a dane zostaną zaimportowane do nowego dokumentu.

Zapisz swoje dokumenty Etykiety są teraz gotowe do wydrukowania.

Ciekawe Artykuły