Jak sprawdzić, czy port 443 jest otwarty

Krok 1

Otwórz przeglądarkę internetową i spróbuj załadować kilka witryn https, takich jak witryna banku i //www.microsoft.com. Jeśli co najmniej jedno z tych połączeń zakończy się powodzeniem, port 443 jest otwarty na twoim końcu. Aby ustalić, czy port 443 jest otwarty na adres zdalnego serwera, wykonaj kroki od 2 do 4.

Krok 2

Kliknij „Start” i ustaw kursor w polu „Wyszukaj”.

Krok 3

Wpisz „cmd” (bez cudzysłowów) i naciśnij „Enter”.

Krok 4

Wpisz „telnet servername.domain.com 443” (zamień „servername.domain.com” na dowolny adres serwera WWW za pomocą HTTPS). Na przykład Microsoft.com. Jeśli pojawi się pusty ekran z migającym kursorem, port 443 jest otwarty. Jeśli port jest zamknięty, pojawi się komunikat o błędzie „Nie można otworzyć połączenia z hostem na porcie 443: Połączenie nie powiodło się”.

Ciekawe Artykuły