Jak skonfigurować format APA w programie Word

Microsoft Word jest jednym z najczęściej używanych programów do edycji tekstu, szczególnie przez większość uniwersytetów i firm, instytucji, które zwykle wymagają dokumentów pisemnych w formacie APA, zaprojektowanych przez American Psychological Association (APA).

Łączenie stylu APA z formatem Word jest tak proste, jak zrozumienie harmonijnego połączenia dwóch formatów. Standardy APA są powszechnie stosowane do tworzenia dokumentów badawczych wykorzystywanych szczególnie przez specjalistów w świecie psychologii lub nauk społecznych.

Jak skonfigurować format APA w programie Word

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, aby skonfigurować format APA, jest otwarcie programu Microsoft Word na komputerze i znalezienie przestrzeni „References”. Pod koniec przybornika znajdziesz opcję o nazwie „Styl”, w której znajduje się menu rozwijane, w którym musisz wybrać format „APA”.

Przed rozpoczęciem pracy nad dokumentem zaleca się przejście do sekcji „Układ strony”, a następnie kliknięcie opcji „Marginesy”. Otworzy się nowe okno. Utwórz jeden calowy margines dla górnej, dolnej, lewej i prawej strony, ponieważ dokumenty APA wymagają marginesu około cala. Naciśnij przycisk „Akceptuj”.

Następnie ważne jest, aby wybrać odpowiednią literę, dlatego musisz przewinąć menu rozwijane, aby znaleźć „Times New Roman” i wybrać tę opcję, ponieważ jest to ta używana w APA. Następnie poszukaj liczby obok stylu czcionki, aby zmienić rozmiar czcionki. Kliknij strzałkę i przewiń menu rozwijane, aby znaleźć „12” i wybierz ją.

Następnie pozostaje w zakładce „Start”, a następnie szuka sekcji zatytułowanej „Akapit”. Znajdź cztery linie równoległe do siebie i użyj wyrównania do prawej i do środka, aby utworzyć osłonę. Nagłówek i numer strony zostaną posortowane w nagłówku z wyrównaniem do prawej strony, zgodnie z formatem APA . Okładka użyje centralnego wyrównania ze wszystkimi informacjami o okładce do środka strony, aby pasowała do formatu APA.

W przypadku arkuszy wchodzących do dokumentu należy wstawić nagłówek na papierze, ponieważ styl APA wymaga nagłówka z numerami stron; więc musisz zaimplementować go z nagłówkiem i numerem strony na każdej stronie.

Znajdź kartę „Nagłówek i stopka” na karcie „Wstaw” i kliknij „Nagłówek”. Następnie wybierz „Edytuj nagłówek” i wstaw skrócony nagłówek dokumentu i kliknij „OK”. Znajdź ponownie kartę „Nagłówek i stopka” i kliknij kartę „Numer strony”. Użyj opcji, aby wstawić numery stron w nagłówku każdego arkusza dokumentu.

Jak dodać spotkanie w formacie APA w programie Word

Aby dodać termin do dokumentu w formacie APA, musisz kliknąć na końcu zdania lub zdania, które chcesz zacytować. Następnie poszukaj opcji „Wstaw spotkanie”, a następnie wybierz Dodaj nowe źródło.

W tym momencie musisz wpisać szczegóły spotkania w polu „Utwórz źródło”, a następnie kliknij OK. Po wykonaniu tych kroków spotkanie zostanie dodane do listy dostępnych spotkań, więc przy następnym cytowaniu tego odniesienia nie będziesz musiał go ponownie wpisywać, wystarczy kliknąć „Wstaw spotkanie” i wybrać ten, którego chcesz użyć .

Czytaj dalej

Jak zapobiec kopiowaniu dokumentu Word

Jak tworzyć unikalne dokumenty z kilku dokumentów w programie Word

Jak umieścić dokument Word w wiadomości e-mail zamiast dołączać go

Ciekawe Artykuły