Jak sformatować komputer bez dysku CD z systemem Windows

Włącz komputer i poczekaj, aż system operacyjny Microsoft Windows zakończy ładowanie. Kliknij logo „Windows” w lewym dolnym rogu pulpitu, aby otworzyć menu „Start”.

Kliknij link „Panel sterowania”, aby otworzyć nowe okno pełne opcji. Kliknij dwukrotnie link u góry listy o nazwie „Narzędzia administracyjne”. Poczekaj na pojawienie się nowego okna dialogowego z pytaniem, jakie działanie podjąć, i naciśnij „Kontynuuj”.

Kliknij dwukrotnie pierwsze łącze o nazwie „Zarządzanie komputerem”, a następnie ponownie naciśnij „Kontynuuj”, gdy pojawi się okno dialogowe. Poczekaj na pojawienie się nowego okna, a następnie przewiń listę opcji w lewym okienku. Kliknij znak „+” obok opcji „pamięć”, a następnie naciśnij „Zarządzanie dyskami”.

Znajdź dysk twardy, który chcesz sformatować, z listy dysków w panelu środkowym. Kliknij dysk prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Formatuj ...” z nowego menu, które się pojawi.

Wybierz opcję „NTFS” z menu rozwijanego oznaczonego „System plików”. Pozostaw opcję „Rozmiar jednostki przypisania” w „Domyślne”, a następnie kliknij przycisk „OK”, aby rozpocząć proces formatowania.

Ciekawe Artykuły