Jak ręcznie odblokować zablokowaną kartę SIM

Skontaktuj się z dostawcą usług bezprzewodowych, dzwoniąc pod bezpłatny numer usługi użytkownika. Numer ten znajdziesz na stronie internetowej swojego dostawcy lub na ostatniej fakturze. Konieczne będzie zweryfikowanie hasła do konta przed dostarczeniem kodu PUK.

Włącz telefon Zobaczysz komunikat „Karta SIM zablokowana” lub „Wprowadź kod PUK”. Wprowadź ośmiocyfrowy kod PUK i naciśnij „Ok”.

Po wyświetleniu monitu wprowadź nowy kod PIN od czterech do ośmiu cyfr, a następnie naciśnij przycisk „Ok”.

Zweryfikuj nowy kod PIN, wprowadzając go ponownie po wyświetleniu monitu. Naciśnij „Ok”, a karta SIM zostanie odblokowana.

Ciekawe Artykuły