Jak przekonwertować plik CDA na MP3

Umieść dysk CD w napędzie dyskowym.

Otwórz dysk CD za pomocą Windows Media Player. Lista utworów pojawi się w prawym panelu nawigacyjnym w interfejsie aplikacji.

Kliknij utwór, który chcesz przekonwertować na format MP3, a rozpocznie się odtwarzanie w programie Windows Media Player.

Naciśnij przycisk „Odtwarzanie w toku” u góry interfejsu Windows Media.

Wybierz menu „Więcej opcji ...”.

Kliknij kartę „Kopiuj muzykę”.

Wybierz lokalizację nowego pliku MP3 w pierwszej sekcji strony „Kopiuj muzykę”, klikając przycisk „Zmień”.

Naciśnij przycisk „Nazwa pliku” i wpisz nową nazwę pliku MP3.

Wybierz opcję „MP3” z menu rozwijanego oznaczonego „Format” w sekcji „Ustawienia kopiowania”.

Przesuń pasek „Jakość dźwięku”, aby określić jakość pliku MP3.

Kliknij przycisk „OK”, aby przekonwertować plik CDA i zapisać nowy plik MP3.

Przetestuj plik MP3, uruchamiając go w programie Windows Media Player lub innym kompatybilnym odtwarzaczu audio.

Ciekawe Artykuły