Jak podzielić stronę na pół w programie Word 2007

Krok 1

Otwórz Microsoft Word 2007 i otwórz dokument.

Krok 2

Kliknij „Układ strony” na wstążce u góry ekranu.

Krok 3

Znajdź sekcję „Ustawienia strony” i kliknij okno dialogowe znajdujące się w tej sekcji. Ten program uruchamiający to przycisk znajdujący się po prawej stronie tekstu „Ustawienia strony” u dołu tej sekcji.

Krok 4

Przejdź do zakładki „Marginesy” u góry okna dialogowego, które się pojawi. Użyj menu rozwijanego w środkowej części karty, aby wybrać „2 strony na arkusz”, aby podzielić stronę na pół. Kliknij „OK”, aby zapisać nowe ustawienia.

Ciekawe Artykuły