Jak pobrać i zainstalować program Outlook Express 6

Krok 1

Przejdź za pomocą przeglądarki do pierwszego adresu w Odniesieniach.

Krok 2

Kliknij „Pobierz”.

Krok 3

Kliknij „Rozpocznij pobieranie” na następnej stronie, jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie.

Krok 4

Gdy zostaniesz o to poproszony, zapisz plik na komputerze.

Krok 5

Przejdź do folderu pobierania na komputerze i kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go otworzyć.

Krok 6

Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk „Uruchom” i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji, aby ukończyć pobieranie i instalację programu Internet Explorer 6 i Outlook Express 6.

Ciekawe Artykuły