Jak odblokować telefon komórkowy, jeśli zapomniałem kodu

Krok 1

Wprowadź domyślny kod telefonu komórkowego i naciśnij przycisk „OK”. Większość domyślnych kodów to „1234”, „0000”, cztery ostatnie cyfry numeru telefonu komórkowego lub numeru ubezpieczenia społecznego.

Krok 2

Naciśnij klawisz numeryczny na klawiaturze telefonu komórkowego. Wprowadź sześciocyfrowy kod bezpieczeństwa. Najbardziej prawdopodobny kod to „000000”.

Krok 3

Skontaktuj się z dostawcą telefonu komórkowego i poproś o zresetowanie hasła. Spowoduje to zresetowanie hasła dla domyślnego hasła lub wyłączenie opcji hasła. Wyłączenie kodu dostępu pozwoli ci wybrać nowy kod.

Ciekawe Artykuły