Jak obliczyć zakres w programie Excel

Otwórz książkę w Microsoft Excel. Wpisz liczby w kolumnie.

Kliknij niezajętą ​​komórkę i wpisz = Max (zakres komórek), gdzie pierwsza to zakres komórek i komórka zawierająca dane. Na przykład, jeśli komórki A1 do A100 mają dane, zakres to A1: A100. Dzięki tej formule znajdziesz maksymalną liczbę.

Kliknij inną niezajętą ​​komórkę i wpisz = Min (zakres komórek), gdzie pierwsza to zakres komórek i komórka zawierająca informacje. Teraz w tym przypadku znajdziesz minimalną liczbę.

Kliknij inną komórkę i wpisz = obok komórki zawierającej maksymalną wartość, - komórkę o minimalnej wartości. Na przykład, jeśli komórka A101 ma wartość maksymalną, a komórka A102 ma wartość minimalną, wpisz = A102-A101 w komórce A103, pojawi się zakres.

Ciekawe Artykuły