Jak naprawić host skryptu Windows

Krok 1

Kliknij menu „Start” i wybierz opcję „Uruchom”. Wpisz „CMD” w oknie „Uruchom” i naciśnij „OK”.

Krok 2

Wpisz tekst „regsrv3”, następnie spację i wiersz „% systemroot%”. Zaraz po drugim symbolu% wpisz „\ system32 \”. Cały ten tekst jest głównym prefiksem, którego będziesz musiał użyć dla każdego wpisu.

Krok 3

Wpisz „vbscript.dll” po pierwszym głównym wierszu prefiksu i naciśnij klawisz „Enter”, aby wprowadzić pierwsze polecenie.

Krok 4

Wprowadź inny prefiks wiersza tekstu, a następnie „jscript.dll”, aby utworzyć drugie polecenie. Utwórz trzecie polecenie z głównym prefiksem, a następnie „dispex.dll” i naciśnij „Enter”.

Krok 5

Wprowadź czwarty wiersz polecenia, używając głównego prefiksu plus „scrobj.dll” i naciśnij „Enter”. Piąte polecenie używa głównego prefiksu z wierszem „scrrun.dll”.

Krok 6

Dodaj szósty wiersz polecenia z prefiksem i sufiksem głównym „wshext.dll” i naciśnij „Enter”. Wpisz ostatni wiersz z prefiksem, a następnie „wshom.ocx” i naciśnij „Enter”.

Krok 7

Uruchom ponownie komputer, aby umożliwić dodanie dodatków do skryptu.

Ciekawe Artykuły