Jak napisać pusty znak

Krok 1

Naciśnij i przytrzymaj klawisz „Alt” na klawiaturze i naciśnij „255” na klawiaturze numerycznej. Zwolnij „Alt”. W dokumencie pojawi się spacja. Pamiętaj, że działa to we wszystkich systemach Windows.

Krok 2

Naciśnij i przytrzymaj klawisz „opcja” na klawiaturze, a następnie naciśnij klawisz „spacja”. Zwolnij „Opcja”. W dokumencie pojawi się spacja. Działa to na wszystkich systemach Mac OS.

Krok 3

Napisz składnię „” w dokumencie HTML, w którym ma się pojawiać pusty znak. Wstaw to tyle razy, ile to konieczne. Gdy reprezentowany jest kod HTML, symbole pojawią się jako spacja bez separacji.

Ciekawe Artykuły