Jak nakładać akcenty na słowa w telefonie komórkowym

Krok 1

Otwórz e-mail, SMS lub inną aplikację w telefonie, na który chcesz pisać.

Krok 2

Pisz tak, jak zwykle, aż dojdziesz do słowa, które musisz podkreślić.

Krok 3

Naciśnij i przytrzymaj literę na wirtualnej klawiaturze, która jest najbliższa żądanej litery akcentowanej. Na przykład, jeśli chcesz, aby akcentowane „e”, które jest powszechne w języku hiszpańskim, naciśnij i przytrzymaj klawisz „e”. Jeśli twój telefon ma tę funkcję, pojawi się kilka opcji, pokazujących literę „e” z różnymi akcentami i powiązanymi symbolami.

Krok 4

Przesuń palcem w górę do odpowiedniej akcentowanej litery, gdy się pojawi. Podnieś palec, gdy podświetlona jest żądana litera.

Krok 5

Powtórz proces przytrzymywania klawisza dla każdego, który chcesz zaakcentować.

Ciekawe Artykuły