Jak korzystać z Microsoft Word i Excel

Microsoft Word

Krok 1

Otwórz menu Start na pulpicie i wybierz „Wszystkie programy”. Otwórz „Microsoft Office” i wybierz „Microsoft Word”.

Krok 2

Przejdź do „Plik” i wybierz „Nowy”. Wybierz „Pusty dokument” z listy opcji, która pojawi się po prawej stronie ekranu.

W przypadku programu Word 2007 można użyć paska szybkiego uruchamiania u góry ekranu, aby utworzyć nowy dokument.

Krok 3

Napisz co najmniej jeden akapit w pustym dokumencie. To da ci tekst do ćwiczenia.

Krok 4

Otwórz wszystkie dostępne menu jeden po drugim. Przejrzyj dostępne opcje i wypróbuj je, przeglądając tekst wprowadzony do dokumentu.

Otwórz menu „Format”. Zmień aspekty czcionki, wybierając „Czcionka” lub „Numeracja i wypunktowania”, aby dodać listę wypunktowaną lub numerowaną do dokumentu.

Wstaw podziały stron, daty i obrazy, wybierając menu „Wstaw”. Użyj opcji „Wstaw” z menu wstążki w programie Word 2007.

Zapisz dokument lub otwórz nowy, przechodząc do menu „Plik” i wybierając „Zapisz”, „Zapisz jako” lub „Otwórz”. W programie Word 2007 użyj paska szybkiego uruchamiania u góry ekranu.

Krok 5

Trzymaj wskaźnik myszy nad każdym przyciskiem paska narzędzi lub menu wstążki, jeśli używasz programu Word 2007, aby zobaczyć jego funkcję. Aby wypróbować niektóre opcje, konieczne może być najpierw wyróżnienie tekstu w dokumencie.

Zaznacz tekst, klikając myszką na początku tekstu, który chcesz podświetlić. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i użyj kursora myszy, aby podświetlić tekst. Po zakończeniu zwolnij przycisk myszy.

Użyj menu rozwijanych na pasku formatu, aby wybrać czcionkę, rozmiar i kolor czcionki. Naciśnij przycisk „Podgląd”, aby wyświetlić dokument przed wydrukowaniem. Dodaj łącza do dokumentu, naciskając klawisz „Wstaw hiperłącze”.

Microsoft Excel

Krok 1

Z menu Start przejdź do „Wszystkie programy”, wybierz „Microsoft Office”, a następnie „Microsoft Excel”.

Krok 2

Przejdź do „Plik” i naciśnij „Nowy”. Wybierz „Pustą książkę” z listy opcji po prawej stronie ekranu.

Krok 3

Wpisz tekst lub cyfry w niektórych komórkach. Komórki są prostokątami nakreślonymi w głównej części okna programu Excel.

Krok 4

Otwórz każdą pozycję menu u góry ekranu lub menu wstążki, aby wyświetlić dostępne opcje. Wypróbuj żądane opcje w tekście i liczby wprowadzone w kroku 3.

Menu „Dane” w programie Excel 2003 i menu wstążki „Wstaw” w programie Excel 2007 zawierają opcje tworzenia tabel i wykresów. Wybierz „Raport tabeli przestawnej i wykresu”, aby otworzyć Kreatora tabeli przestawnej i tabeli przestawnej.

Wybierz „Sortuj” z menu „Dane”, aby uporządkować dane w kolejności rosnącej lub malejącej w oparciu o jedną lub więcej kolumn.

Wstaw nowe wiersze, kolumny, tabele, funkcje i obrazy za pomocą menu „Wstaw”. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać żądany obiekt.

Krok 5

Trzymaj wskaźnik myszy nad każdym przyciskiem na pasku narzędzi lub w menu wstążki, aby zobaczyć jego funkcje. Wybierz tekst i liczby, aby przetestować żądane opcje, takie jak formatowanie lub tworzenie grafiki.

Podświetl jedną lub więcej kolumn i naciśnij przycisk „Rosnąco” lub „Malejąco”, aby posortować dane. Automatycznie dodaj kolumnę lub wiersz, podświetlając wiersz lub kolumnę i naciskając przycisk „Autosuma”. Naciśnij strzałkę obok przycisku „Autosuma”, aby wykonać inne obliczenia.

Krok 6

Dodaj formuły do ​​komórek, wprowadzając formułę do komórki lub używając paska formuły. Pasek formuły to duża pusta komórka nad głównym oknem arkusza kalkulacyjnego. Rozpocznij dowolną formułę ze znakiem „=”. Aby uzyskać pomoc dotyczącą formuł, naciśnij przycisk „FX” obok paska formuły.

Ciekawe Artykuły