Jak korzystać z Excela do trygonometrii

Krok 1

Wpisz „=”, a następnie kod funkcji trygonometrycznej, którego chcesz użyć. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć cosinus, wpisz „= COS”, a następnie otwórz nawias, aby końcowy wynik wyglądał tak:

= COS (

Krok 2

Wpisz słowo „RADIANS” po otwartym nawiasie i dołącz kolejne. Musisz to napisać, ponieważ Excel nie używa stopni, ale radianów. Podczas pisania w radianach program Excel automatycznie przekonwertuje kąt (w stopniach) na radiany. Jak na razie twoje równanie powinno wyglądać następująco:

= COS (RADIANY)

Krok 3

Napisz liczbę stopni, w których chcesz znaleźć cosinus (lub styczną lub sinus). Na przykład, jeśli chcesz znaleźć cosinus 30 stopni, twoje pełne równanie powinno wyglądać następująco:

= COS (RADIANY (30))

Krok 4

Przelicz radiany, które masz, w stopniach, używając funkcji stopni. Na przykład, jeśli wiesz, że twój kąt wynosi 0, 7 radianów, napiszesz:

= STOPNIE (0, 7)

Krok 5

Konwertuj stopnie w radianach, używając polecenia radian pokazanego w poprzednich krokach. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć radany o kącie 70 stopni, napiszesz:

= RADIANY (70)

Ciekawe Artykuły