Jak korzystać z Excela, aby obliczyć współczynnik zmienności

Krok 1

Wprowadź dane do analizy w kolumnie arkusza kalkulacyjnego Excel.

Krok 2

Użyj funkcji ŚREDNIA Excel (), aby obliczyć średnią danych. W pustej komórce arkusza kalkulacyjnego wpisz „= ŚREDNIA (”, bez cudzysłowów i zaznacz wszystkie komórki zawierające dane. Naciśnij przycisk „Enter”, aby zobaczyć średnią danych.

Krok 3

Użyj funkcji DESVEST (), aby obliczyć standardowe odchylenie danych. W drugim pustym polu wpisz „= DESVEST (”, bez cudzysłowów i wybierz informacje. Naciśnij przycisk „Enter”, aby zobaczyć standardowe odchylenie danych.

Krok 4

Podziel odchylenie standardowe przez średnią: w trzeciej pustej komórce wpisz „=” bez cudzysłowu i kliknij komórkę zawierającą odchylenie standardowe. Wpisz „/” bez cudzysłowów i kliknij komórkę zawierającą średnią. Naciśnij klawisz „Enter”, aby zobaczyć współczynnik zmienności.

Ciekawe Artykuły