Jak dodać hasło do folderu w systemie Windows 7

Krok 1

Kliknij przycisk Windows „Start” i wybierz „PC”. Kliknij dwukrotnie literę dysku, na którym znajduje się folder, którym zwykle jest dysk „C”. Kliknij dwukrotnie każdy katalog, aż otworzy się katalog zawierający folder, który chcesz zabezpieczyć hasłem.

Krok 2

Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz zabezpieczyć hasłem i wybierz „Właściwości” z menu podręcznego. Kliknij kartę „Ogólne”, aby wyświetlić informacje o pliku, kliknij przycisk „Zaawansowane”, aby wyświetlić inne opcje, w tym szyfrowanie.

Krok 3

Kliknij opcję „Szyfruj zawartość, aby chronić dane”. Kliknij „Akceptuj”, aby zaszyfrować folder i zabezpieczyć hasłem. Hasło zastosowane do folderu to hasło używane do uzyskania dostępu do konta Windows. Użytkownicy muszą wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło przed uzyskaniem dostępu do zaszyfrowanego folderu.

Krok 4

Kliknij dwukrotnie plik po zaszyfrowaniu, aby upewnić się, że można go otworzyć. Aby zweryfikować bezpieczeństwo, wyloguj się z systemu Windows i zaloguj przy użyciu innej nazwy użytkownika. Pamiętaj, że dwukrotne kliknięcie pliku otwiera okno z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu do folderu.

Ciekawe Artykuły