Elementy Microsoft Excel

Paski narzędzi, przyciski i menu

Górna część okna programu Excel zawiera 3 podstawowe elementy. Przycisk „Plik” w lewym górnym rogu zawiera niektóre z najczęściej używanych poleceń programu, takie jak „Zapisz” i „Drukuj”. Przyciski kontekstowe po prawej stronie przycisku „Plik” nazywa się „Start”, „Wstaw”, „Układ strony”, „Formuły”, „Dane”, „Recenzja” i „Widok”. Każdy przycisk kontekstowy zawiera „Menu”, które zawiera odpowiednie polecenia. Na przykład menu przycisku „Start” zawiera podstawowe polecenia formatowania; Menu przycisku „Wstaw” pozwala umieszczać tabele, tabele i obiekty specjalne w arkuszu kalkulacyjnym.

Nazwa i pole formuły

Pole nazwy w lewym górnym rogu arkusza kalkulacyjnego, tuż pod przyciskiem „Plik”, wskazuje komórkę, w której znajduje się kursor. Po otwarciu arkusza kalkulacyjnego domyślną lokalizacją będzie na przykład „A1”. Pole formuły obok niego pokazuje zawartość komórki, w której znajduje się kursor. Jeśli na przykład komórka A1 zawiera wyrażenie „John Smith”, w polu formuły pojawi się wyrażenie „John Smith”. Jeśli komórka zawiera formułę, nawet jeśli pokazuje wyniki formuły, pole to pokaże.

Rzędy i kolumny

To jest serce arkusza kalkulacyjnego, w którym znajdują się informacje. Kolumny są zdefiniowane literami od A do XFD. Wiersze są zdefiniowane liczbami od 1 do 1 048 476. Komórka jest zdefiniowana przez przecięcie tych dwóch części. Na przykład przecięcie trzeciego wiersza i drugiej kolumny jest zdefiniowane jako komórka B3.

Strony, układ i podejście

W lewym dolnym rogu arkusza kalkulacyjnego znajdują się przyciski dla każdego arkusza kalkulacyjnego; Domyślny arkusz kalkulacyjny zawiera trzy przyciski o nazwie „Arkusz 1”, „Arkusz 2” i „Arkusz 3”. W prawym dolnym rogu arkusza kalkulacyjnego znajdują się trzy przyciski układu, które umożliwiają wyświetlanie arkusza w różnych formatach, oraz suwak powiększenia, który pozwala zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar informacji w arkuszu.

Ciekawe Artykuły