Definiowanie skoroszytu programu Excel

Format pliku

Skoroszyty programu Excel są zwykle dołączane do rozszerzenia „.xls” lub „.xlsx”, które jest używane w najnowszych wersjach programu Microsoft Excel.

Układ ekranu

W większości wersji programu Excel książki otwierają pierwszą (zwykle „Arkusz 1”) lub ostatnio używany arkusz kalkulacyjny. Karty można zobaczyć w lewym dolnym rogu ekranu. Kliknięcie karty powoduje wybranie nowego arkusza kalkulacyjnego w książce, dzięki czemu można go przeglądać i edytować.

Treść książki

Oprócz wielu indywidualnych kart arkusza kalkulacyjnego, skoroszyty programu Excel mogą również zawierać wiele innych kart i treści, w tym niestandardowe tabele, makra i dodatki.

Konwersja pliku książki Excel

Excel jest w stanie konwertować różne typy plików na książki, w tym pliki Lotus 1-2-3, Quattro Pro, Microsoft Works, Microsoft Access, pliki tekstowe i niektóre strony internetowe. Po zakończeniu konwersji skoroszyty programu Excel są generowane przez ten sam program i można je zapisać w tym formacie.

Kompatybilność z Excelem

Każdy skoroszyt programu Excel utworzony za pomocą wcześniejszej wersji programu Microsoft Excel (np. Wersja 2002) można otworzyć w dowolnej nowszej wersji programu Excel (np. Excel 2007). Jednak zapisanie pliku we wcześniejszym formacie jest często wymagane, aby otworzyć skoroszyt nowszej wersji programu Excel w starej edycji.

Ciekawe Artykuły