Części adresu URL

HTTP

„Http” to protokół komunikacyjny między przeglądarką a serwerem WWW. Protokół określa zestaw reguł dla przeglądarki i serwera WWW, aby „wyraźnie” ze sobą rozmawiały.

Okrężnica

Okrężnica działa jako mechanizm separacji między protokołem a resztą adresu internetowego, na przykład nazwą domeny.

Pochyłe pręty

Nachylone pręty są inicjacją kontaktu. Powiadamiają adres internetowy, aby uzyskać kontakt z innym serwerem.

Index.html

Index.html to nazwa żądanego pliku, który zwykle jest domyślną stroną w witrynie. Jest również zapisywany jako index.htm lub default.html

Nazwa domeny

„Pełna nazwa domeny” to pełny adres internetowy, taki jak www.ehow.com. „Nazwa domeny” odnosi się tylko do ostatniej części adresu internetowego, na przykład ehow.com.

Ciekawe Artykuły