Co to jest przewodnictwo?

Definicja

W fizyce przewodność to zdolność do przenoszenia ciepła, dźwięku lub ładunku elektrycznego i można ją zdefiniować w kategoriach ruchliwości elektronów, gęstości, temperatury i innych zmiennych, które wpływają.

Przewodnictwo elektryczne

Przewodność elektryczna odnosi się do ruchliwości ładowania w polu elektrycznym, która wzrasta wraz ze spadkiem temperatury; Metale są szczególnie dobrymi przewodnikami, ponieważ ich wiązania pozwalają elektronom zewnętrznym wędrować swobodniej.

Przewodnictwo akustyczne

Przewodność akustyczna jest mierzona przez obserwowanie prędkości, z jaką dźwięk przemieszcza się przez substancję, jednak ogólną ideą jest to, że ściśliwość tłumi prędkość dźwięku, na przykład dźwięk przemieszcza się szybciej ciał stałych niż cieczy.

Przewodność cieplna

Przewodność cieplna to prędkość, z jaką ciepło przepływa przez przewodnik w jednostce czasu, ale zwiększa się wraz z przekrojem i maleje wraz z długością przewodnika.

Półprzewodnik

Półprzewodnik jest wykonany z elementów przewodzących prąd, utrzymywanych w zawiesinie przez nieprzewodzącą siatkę, zwykle z krzemu. Gdy różne elementy przewodzące są ograniczone do różnych regionów, interakcja między tymi regionami daje ciekawe efekty, takie jak naruszenie prawa Ohma.

Ciekawe Artykuły