Co to jest pasek tytułowy na komputerze?

Pasek tytułowy

Pasek tytułowy to poziomy pasek u góry okna komputera, który pokazuje nazwę pliku lub programu otwartego w oknie i ogólnie zawiera opcje minimalizacji, maksymalizacji i zamknięcia okna. Zarówno systemy operacyjne Microsoft, jak i Macintosh używają paska tytułu jako części okna, którą należy wybrać, aby przenieść lub przeciągnąć okno z jednej części ekranu do drugiej.

Window

Okno to niezależny obszar na ekranie komputera, który prawie zawsze jest zwieńczony paskiem tytułowym. Większość sprzętu pozwoli na jednoczesne otwieranie i korzystanie z kilku okien. Dzięki temu możesz mieć uruchomionych kilka programów lub przeglądać i edytować kilka różnych plików jednocześnie. Jeśli ekran jest podzielony na dwa lub więcej okien, możesz wybrać to, z którym chcesz wejść w interakcję, klikając je.

Nazwy

Główną funkcją paska tytułu jest wyświetlanie nazwy pliku, aplikacji lub dowolnego innego elementu, który jest aktualnie wyświetlany w tym oknie. Często istnieją zasady dotyczące sposobu nazywania pliku, które mogą się różnić w zależności od systemu. Zazwyczaj nazywanie plików ma limit znaków. Ponadto niektóre systemy i wiele programów zezwalają na stosowanie tylko niektórych znaków w nazwach plików. W większości przypadków dopuszczalne są tylko litery i cyfry.

Pasek menu

Pasek menu to poziomy pasek, który znajduje się tuż pod paskiem tytułu u góry okna. Czasami jest uważany za część paska tytułu. Pasek menu ogólnie zawiera rząd opcji, które są linkiem do menu rozwijanego. Po wybraniu opcji pojawia się powiązane z nią menu rozwijane i wyświetlane są dodatkowe dostępne opcje. Czasami pasek menu będzie zawierał opcje, które prowadzą bezpośrednio do innych okien zamiast dodatkowych menu.

Ciekawe Artykuły