Co to jest pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C ++?

Wspólne elementy

Pakiet redystrybucyjny dla Visual C ++ zawiera biblioteki i narzędzia używane przez prawie wszystkie programy napisane w Visual C ++.

Cel

Ponieważ wszystkie składniki redystrybucji są wspólne dla prawie wszystkich programów działających w systemie operacyjnym Windows, byłoby wielką stratą miejsca na dysku, aby zapisać je w każdym programie osobno. Zamiast tego kopia główna jest przechowywana przez system Windows w celu użycia przez wszystkie programy, które tego wymagają.

Dystrybucja

Niektóre programy zawierają kopię pakietu redystrybucyjnego wraz z oprogramowaniem, które jest instalowane tylko w razie potrzeby. Umożliwia to użytkownikom końcowym łatwiejsze instalowanie i uruchamianie oprogramowania. Jednak inni programiści pozostawiają zadanie pobierania i instalowania pakietu redystrybucyjnego użytkownikom, więc mogą zobaczyć błędy, jeśli zainstalują to oprogramowanie bez instalowania pakietu redystrybucyjnego Visual C ++.

Ciekawe Artykuły