Co to jest komputerowa stacja robocza?

Znaczenie stacji roboczej

„Stacja robocza” odnosi się do relacji komputera z innymi komputerami.

Korzystanie ze stacji roboczej

Zazwyczaj stacje robocze są podłączone do sieci, które również mają podłączony serwer.

Przeznaczenie dla stacji roboczych

Stacje robocze często mają być wystarczająco mocne, aby zmaksymalizować wydajność przetwarzania w biurze lub środowisku biznesowym.

Lokalizacja informacji o stacji roboczej

Stacje robocze podłączone do sieci komercyjnej z serwerem często będą działać na współdzielonych danych oferowanych przez ten serwer, więc w tego typu sieci ważne dane są zwykle kontrolowane przez administratora systemu.

Systemy operacyjne stacji roboczych

Stacja robocza może korzystać z dowolnego systemu operacyjnego, który może poprawnie komunikować się z serwerem. Dlatego stacja robocza może korzystać z systemu Windows, a serwer może korzystać z systemu Linux, a system operacyjny Mac OS może również pobierać dane z serwera, a stacje robocze będą nadal wywoływane jako takie, niezależnie od systemu operacyjnego, i to samo Z serwerami.

Ciekawe Artykuły