Co to jest kod binarny?

Notacja

Kod binarny działa zasadniczo w taki sam sposób, jak kod dziesiętny lub podstawowy 10, ale zamiast wartości z zakresu od 0 do 9, każda kolumna może zawierać wartość 0 lub 1. Liczba pierwsza jest reprezentowana jako 1 zarówno w kodzie dziesiętnym, jak i binarnym. Liczba druga jest reprezentowana jako 2 w kodzie dziesiętnym, ale jako 10 w systemie binarnym. Oznacza to 0 w kolumnie 1 i 1 w kolumnie 2. Ta sama zasada dotyczy dużych liczb binarnych, kod binarny 1001 reprezentuje 4-bitową liczbę binarną z 1 w kolumnie 1, 0 w kolumna 2, 0 w kolumnie 4 i 1 w kolumnie 8 lub odpowiednik 8 + 0 + 0 + 1 = 9 w kodzie dziesiętnym.

Komputery

Komputery używają małych urządzeń elektronicznych, zwanych tranzystorami, do włączania i wyłączania przepływu elektrycznego w obwodzie. W związku z tym komputery mogą rozpoznawać tylko włączanie i wyłączanie, które mogą tłumaczyć jako 1 lub 0. Jednak komputery mogą tłumaczyć wszelkiego rodzaju dane, w tym tekst, liczby, dźwięk i wideo, na kod binarny, dzięki czemu mogą efektywnie używaj cyfr 1 i 0 do wszystkiego, co robią.

Liczby binarne ze znakami

Liczby binarne mogą mieć znaki dodatnie lub ujemne, ale znak liczby musi być reprezentowany przez cyfry 0 i 1. Podpisana liczba binarna składa się z dwóch części, znaku i wielkości. Bit, znany jako najważniejszy bit, oznacza znak, a reszta bitów oznacza wielkość liczby. 8-bitowa liczba binarna bez znaku może reprezentować wartości od 0 do 255 (2 ^ 8 = 256), a 8-bitowa liczba ze znakiem może reprezentować wartości od -2 ^ 7 do 2 ^ 7-1 lub -128 i 127.

Punkt binarny

Liczby binarne mogą również zawierać punkt binarny, więc mogą reprezentować ułamki i liczby całek. Punkt binarny może być stały lub zmienny; w przypadku liczby zmiennoprzecinkowej rejestr komputerowy (obszar pamięci prędkości w centralnej jednostce przetwarzającej) zapisuje liczbę bez punktu binarnego, podczas gdy drugi rejestr zapisuje liczbę wskazującą pozycję punktu binarny

Ciekawe Artykuły